FAQ

Heb je een vraag? Mogelijk wordt die hieronder al beantwoord. Je vindt er ook enkele nuttige links.

 
 • Waarom een licentie kopen?

  Het maken van foto’s vergt geduld, kunde en creativiteit. Pers- en fotoagentschappen hebben vaak meerdere professionele fotografen in dienst, en het is dan ook niet meer dan eerlijk dat ze vergoed worden voor hun werk.

 • Wat is Permission Machine?

  Permission Machine bvba is distributeur van vele fotografen. Ze helpt hen bij het rechtzetten van online inbreuken op hun foto’s, door een geldige licentie aan te bieden aan personen en organisaties die hun beelden gebruiken zonder over zo een licentie te beschikken. De retroactieve licentie die Permission Machine aanbiedt, regulariseert het verleden gebruik.
  Je kan de legitimiteit van Permission Machine controleren in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen via haar ondernemingsnummer 0541.831.904, of door deze link te volgen.

 • Wat als ik de afbeelding(en) verwijder van mijn website?

  Je hebt de foto(’s) zonder toestemming van de auteur op je website geplaatst. Dat is een inbreuk op zijn auteursrechten. Ook als je besluit om de foto(’s) in de toekomst niet langer te gebruiken, dan nog is een vergoeding verschuldigd. De licentie die jou wordt aangeboden, is een licentie voor online gebruik van bepaalde duur (het verleden plus een jaar in de toekomst). Zelfs als je besluit om niet langer gebruik te maken van de afbeelding(en), dan verandert dit niets aan het bedrag van de gevraagde vergoeding.

 • Wat als iemand anders mijn website gemaakt heeft?

  Onder het auteursrecht ben je zelf aansprakelijk voor het gebruik van de foto’s op je website, ook als deze door een werknemer of toeleverancier geplaatst werden. Uiteraard staat het je vrij om contact op te nemen met degene die de foto(’s) heeft geplaatst.

 • Wat als ik materiaal van derden gebruik?

  Als je materiaal van derden (zoals blog posts, productbrochures, presentaties, …) op je website plaatst, dan moet je vooraf met deze derde verifiëren of dit auteursrechtelijk in orde is. Je bent immers zelf aansprakelijk voor het materiaal dat je op je website plaatst, ook wanneer het door een andere persoon werd aangeleverd.

 • Wat kan ik doen, als ik denk dat ik dit bericht ten onrechte ontving?

  Contacteer ons zo spoedig mogelijk per e-mail via legal@permissionmachine.com (bij voorkeur) of telefonisch via +32 (0)3 304 74 26. Als je gelijk hebt en je al over een correcte licentie beschikt, dan sluiten we uiteraard het dossier en dan passen we de gegevens aan in onze databank.

 • Ben ik verplicht om deze nota te betalen?

  Ons bericht is een verzoek om een licentie aan te schaffen. Je kiest zelf of je ingaat op ons aanbod. Als je niet ingaat op het aanbod om een licentie aan te schaffen, dan behouden de fotograaf en wij ons wel het recht voor om een gerechtelijke procedure wegens auteursrechtelijke inbreuk op te starten. Conform artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn kunnen de kosten daarvan op jou verhaald worden.

 • Vergoeding en bijkomende kosten

  Meer informatie over de tarieven en kosten vind je terug op de pagina met de tarieven. Daar staan per fotograaf en agentschap alle details.

 • De licentie

  Na betaling van de nota, heb je automatisch een licentie op de foto(’s) die erop vermeld wordt/worden. Deze licentie is onderhevig aan de voorwaarden in bijlage van de brief.

 • Ik vond de foto via Google Afbeeldingen

  Foto’s die je terugvindt via Google Afbeeldingen zijn vaak auteursrechtelijk beschermd, zoals door Google aangegeven wordt met de mededeling “Op afbeeldingen kan auteursrecht rusten”. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over een licentie beschikt, voor je zo een foto gebruikt.

 • Er stond geen copyrightvermelding op de foto

  Het feit dat er geen auteur vermeld wordt bij een foto, betekent niet dat de fotograaf zijn rechten op de foto heeft opgegeven. Er bestaat immers geen verplichting om © of ‘copyright’ bij een werk te zetten. Het auteursrecht ontstaat automatisch in hoofde van de auteur en moet gerespecteerd worden, ook wanneer zijn naam niet vermeld is.

 • Originaliteit van een foto

  In casu getuigen de foto(’s) van de intellectuele inspanning van de fotograaf. Dat blijkt onder meer uit zijn originele keuzes inzake belichting en belichtingsduur, camera en lens, afstand fotograaf/object (relatieve grootte van het object), opstelling van het lichaam en de invalshoek,… Door deze keuzes wordt een compositie bereikt die kenmerken in zich draagt, waardoor ze bijdragen tot het individuele karakter van het werk. Het originele karakter van de werken staat dan ook vast.

 
 

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht, of in het Engels copyright, beschermt de auteur van een origineel werk tegen onrechtmatig gebruik van zijn werk, waaronder ongeautoriseerde kopiename en aanpassing van het werk.

Het auteursrecht beschermt typisch de werken van artiesten en kunstenaars zoals schrijvers, schilders en fotografen, maar het is een misvatting om te denken dat het auteursrecht enkel kunst beschermt. Zo wordt een illustratieve foto bij een wetenschappelijk artikel evenzeer beschermd. De auteursrechtelijke bescherming strekt zich ook uit tot gebruiksvoorwerpen, technische en wetenschappelijke werken e.d.m., zolang aan de vereisten van expressie en originaliteit is voldaan.

Ook foto’s zijn op deze wijze auteursrechtelijk beschermd. Fotografische werken worden vermeld in artikel 2 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Parijs, op 24 juli 1971) als typevoorbeeld van auteursrechtelijk te beschermen werken.

 
Protect your visual assets well. Choose PM.