Skip to content

Brief ontvangen?

Heb je een brief van ons gekregen? Dat wil zeggen dat je, volgens de informatie waarover wij momenteel beschikken, een of meer afbeeldingen hebt gebruikt zonder toestemming van de auteur of rechthebbende. Deze heeft de opvolging van zijn/haar auteursrechten aan ons uitbesteed en ons gevraagd je te contacteren.

Fouten kunnen natuurlijk altijd gebeuren. Heb je toch een geldige licentie, laat ons dat dan even weten. Dan sluiten we het dossier.

Heb je inderdaad geen licentie, dan kan je bij ons, afhankelijk van de rechthebbende, een schadeloosstelling betalen of een retroactieve licentie aanschaffen. Met een retroactieve licentie ben je gedekt voor het gebruik van de afbeelding(en) in het verleden, en in sommige gevallen ook in de toekomst. Een schadeloosstelling houdt dan weer in dat je de rechthebbende vergoedt voor de geleden schade door jouw gebruik van de afbeelding(en), en deze dan ook meteen verwijdert. Met deze regeling krijgen de rechthebbenden in kwestie alsnog een eerlijke vergoeding voor hun werk.

Een foto maken kost veel tijd, werk en kennis. Voor veel fotografen is het een full-time job, en pers- en fotoagentschappen hebben vaak meerdere professionele fotografen in dienst. Het is dan ook niet meer dan eerlijk dat ze, door middel van licenties, vergoed worden voor hun werk.

Als een foto zonder toestemming en/of zonder betaling wordt gebruikt, schaadt dat de rechthebbende op drie verschillende manieren:

  1. Gemiste licentie-inkomsten: de rechthebbende leeft van zijn/haar foto’s.
  2. De foto gaat zijn eigen leven leiden en zorgt voor een sneeuwbaleffect, zeker als je de naam van de auteur/rechthebbende niet vermeldt: de kans bestaat dat je bezoekers de foto ook gaan gebruiken zonder de rechthebbende te vermelden of te betalen, en de rechthebbende krijgt op Google Afbeeldingen als het ware concurrentie van zijn/haar eigen werk.
  3. De betalende klanten van de rechthebbende voelen zich benadeeld, aangezien zij hebben betaald voor iets waar anderen gratis gebruik van maken; zeker als het eigenlijk om een exclusieve licentie ging. Bovendien zorgt dit voor oneerlijke concurrentie, want jij biedt dezelfde content aan als hun commerciële website, maar zonder dat je de kosten hebt gemaakt.

Heb je een vraag?

Hier vind je veelgestelde vragen, tips en links over auteursrecht. Heb je nog vragen over je brief, contacteer ons dan gerust. Je eigen raadsman of gespecialiseerd advocaat kan ook meer duidelijkheid verschaffen.