Skip to content

bemiddelt bij copyrightinbreuken

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Daarom delen en verspreiden we beelden zo graag. Maar beelden zijn ook de inkomsten van fotografen en andere creatievelingen, en worden daarom beschermd door “copyright”. Auteursrecht of copyright zorgt er immers voor dat de auteur een eerlijke vergoeding krijgt voor zijn/haar werk. En dat is waar Permission Machine tussenkomt.

Permission Machine is wereldwijd actief met hoofdzetel in België en staat onder toezicht van de Belgische Economische Inspectie. Met een combinatie van artificiële intelligentie (AI) en kwaliteitscontroles door ons team van experten monitoren we het beeldmateriaal van onze klanten op het internet. De meeste websites kopen hun beeldmateriaal correct aan. Maar soms verliest men copyright uit het oog, en komt men in conflict met de fotograaf die een vergoeding verwacht voor het gebruik van zijn/haar werk.

Als een fotograaf aangeeft dat een bepaald fotogebruik niet toegelaten is, dan bekijken de gespecialiseerde juristen van Permission Machine dat in detail, en beoordelen of er al dan niet sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk. Waar dat volgens hen inderdaad het geval is, proberen zij dit zo veel mogelijk in der minne op te lossen.

Permission Machine is de vertrouwde partner van onder meer

Testimonials

"Al sinds 2016 zijn wij een tevreden partner van Permission Machine. Het platform is erg gebruiksvriendelijk en voor ons makkelijk werkbaar. Het beeldmisbruik in onze sector is helaas enorm groot en voor ons was de controle hierop veel te tijdrovend en te kostbaar, waardoor het beeldmisbruik alleen maar erger werd. Dankzij de aanpak van Permission Machine is het beeldmisbruik in vele landen erg teruggedrongen en zijn de licentiekosten die wij zijn misgelopen, inmiddels ruimschoots goedgemaakt. Wij hebben er zelfs ook nieuwe klanten aan overgehouden. Indien u ook over een grote beeldcollectie beschikt, is het daarom zeker aan te raden om met Permission Machine contact op te nemen."
"Het European Pressphoto Agency (epa) produceert dagelijks meer dan 2000 nieuwsafbeeldingen die voornamelijk via onze aandeelhouders en distributeurs de globale markt bereiken. De copyrightbescherming van onze afbeeldingen vergt een heel delicate aanpak aangezien er zoveel partners bij het licenseren betrokken zijn. Met Permission Machine hebben we daarbij de juiste partner gevonden: een inbreuk vinden is enkel de start van het proces. Permission Machine brengt elke inbreuk tot een goed einde."

Fotograaf of agentschap?

Onze gespecialiseerde medewerkers kunnen je helpen copyrightinbreuken vast te stellen en op te lossen.