1. Waarom een licentie kopen?

Het maken van foto’s vergt geduld, kunde en creativiteit. Pers -en fotodatabanken hebben vaak verschillende professionele fotografen in dienst, het is niet meer dan eerlijk dat ze hiervoor een vergoeding krijgen.

 

2. Wat is Permission Machine?

Permission Machine bvba is distributeur van vele fotografen. Zij helpt hen bij het rechtzetten van online inbreuken door het aanbieden van licenties aan personen en organisaties die hun beelden gebruiken zonder over een licentie te beschikken. Permission Machine biedt een retroactieve licentie aan waardoor u het gebruik in het verleden kan regulariseren door het aanschaffen van een licentie.

U kan de legitimiteit van Permission Machine nakijken in de Kruispuntbank van Ondernemingen in België via haar ondernemingsnummer 0541.831.904 http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=82113F51694821D25A8FB053E0C71957.worker4b?nummer=0541.831.904&actionLu=Zoek.

 

3. Wat als ik de afbeeldingen verwijder van mijn website?

U heeft de foto’s zonder toestemming van de auteur op uw website geplaatst. Dit is een inbreuk op zijn auteursrechten. Ook indien u besluit de foto’s in de toekomst niet langer te gebruiken, is een vergoeding verschuldigd. De licentie die u wordt aangeboden, is deze die geldt voor online gebruik van bepaalde duur (het verleden en een jaar in de toekomst). In geval u besluit om niet langer gebruik te maken van de afbeelding, wordt de gevraagde vergoeding niet verminderd.

 

4. Wat indien iemand anders mijn website heeft gemaakt?

Onder het auteursrecht bent u zelf aansprakelijk voor het gebruik van de foto’s op uw website, ook wanneer deze werden geplaatst door een werknemer of toeleverancier. Uiteraard bent u vrij om contact op te nemen met diegene die de foto heeft geplaatst.

 

5. Wat indien ik materiaal van derden gebruik?

In geval u materiaal van derden (zoals blog posts, product brochures, presentaties …) op uw website plaatst, dient u vooraf met deze derde te verifiëren of dit auteursrechtelijk in orde is. U bent immers zelf aansprakelijk voor het materiaal dat u op uw website plaatst, ook wanneer het door een derde werd aangeleverd.

 

6. Wat kan ik doen in geval ik geloof dat ik dit bericht verkeerdelijk kreeg?

Contacteer ons spoedig via het e-mailadres legal@permissionmachine.com (bij voorkeur) of telefonisch via +32 (0)15 65 95 69. Indien dit correct is en u reeds over een licentie beschikt, dan passen wij dit meteen aan in onze databank.

 

7. Ben ik verplicht om deze nota te betalen?

Ons schrijven is een verzoek tot het aanschaffen van een licentie. U bent vrij om deze licentie wel of niet aan te schaffen. Indien u niet ingaat op het aanbod om een licentie aan te schaffen maken de fotograaf en wij voorbehoud om een gerechtelijke procedure wegens auteursrechtelijke inbreuk op te starten, waarvan conform artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn de kosten op u zullen worden verhaald.

 

8. Vergoeding en bijkomende kosten

Meer informatie over de tarieven en kosten van de licenties kan u op de pagina tarieven bekijken. Hier staan per fotograaf en agentschap alle details op.

 

9. De licentie

Bij betaling van de nota verkrijgt u automatisch een licentie op de foto(’s) die erop is/zijn vermeld. Deze licentie is onderhevig aan de voorwaarden in bijlage.

 

10. Ik vond de foto via Google images

De foto’s die u vindt via Google Images zijn vaak auteursrechtelijk beschermd, zoals door Google aangegeven wordt met de mededeling “Foto kan auteursrechtelijk beschermd zijn.” Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over een licentie beschikt, alvorens u van dergelijke foto gebruikmaakt.

 

11. Er stond geen copyrightvermelding op de foto

Het feit dat geen auteur is vermeld bij een foto, betekent niet dat de fotograaf zijn rechten op de foto heeft opgegeven. Er is geen verplichting om (c) of “copyright” bij een werk te vermelden. Het auteursrecht ontstaat automatisch in hoofde van de auteur en dient te worden gerespecteerd, ook wanneer zijn naam niet is vermeld.

 

12. Originaliteit van een foto

In casu getuigen de foto(‘s) van de intellectuele inspanning van de fotografen. Dit blijkt onder meer uit hun originele keuzes inzake belichting en belichtingsduur, camera en lens, afstand fotograaf/object (relatieve grootte van het object), opstelling van het lichaam en de invalshoek… Door deze keuzes wordt een compositie bereikt die kenmerken in zich draagt en alsdusdanig bijdragen tot het individuele karakter van het werk. Het originele karakter van de werken staat dan ook vast.