Legal

Een foto op een publieke website valt nooit onder de uitzondering voor onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek … (Belgisch Recht) De uitzondering voor onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek is voorzien in art. XI.190, 6° WER. Onder welbepaalde voorwaarden kan de fotograaf zich niet verzetten tegen het gebruik van zijn foto in cursusmaterialen voor het onderwijs […]

FOD Economie

  • By: Gunter Luyckx
  • Legal

FOD Economie publiceert gids auteursrechten voor website houders FOD Economie krijgt regelmatig vragen van website houders over hoe zij met auteursrechtelijk beschermde werken dienen om te gaan. Aan de hand van de meest gestelde vragen, stelde zij een handige gids met tips op. Artikelen 1 en 8 tot en met 11 zijn relevant voor foto’s. […]

Parodieën

  • By: Gunter Luyckx
  • Legal

Ik doe iets grappigs met een foto online. Is dat een parodie? (naar Belgisch recht) Soms denkt men dat wanneer men iets grappigs doet met een foto, dit automatisch valt onder de uitzondering van de parodie. Dit is niet het geval. Slechts onder welbepaalde gevallen kan men beroep doen op de uitzondering van de parodie, […]

President Trump komt aan in Brussel en de nieuwscamera volgt hem wanneer hij een affiche met prachtig foto passeert. Mag het middagjournaal deze foto op de achtergrond tonen, of moet eerst de toestemming worden bekomen van de fotograaf?   Het vinden van de fotograaf en het vragen van toestemming is praktisch gezien niet altijd mogelijk […]

  Onder het citaatrecht (art. XI.189, §1 WER – Belgisch Recht), heb je het recht om uit andermans werk te citeren zonder dat je daar toestemming voor moet vragen of voor hoeft te betalen. Maar een citaat is per definitie een korte aanhaling. Een stukje van het oorspronkelijke werk, waarbij je je persoonlijke analyse geeft. […]

Je ziet vaak een copyright vermelding staan, maar is dit verplicht? Het antwoord is nee. Copyright is een recht dat automatisch wordt toegekend vanaf het moment dat de sluiter sluit. Je hoeft niets te registreren of je copyright op te eisen. Het behoort bij wet aan jou toe. Een foto zonder copyright vermelding is nog […]

Rihanna has won a law suit against Topshop over a T-shirt using her photo. The T-Shirt featured a photo of her taken in Northern Ireland during the filming of her “We Found Love” music video in 2011. High Court Judge Justice Birss ruled that fans would be deceived into buying the T-shirt because of the “false belief” […]

The use of thumbnails without the permission of the owner of the copyrights is illegal according to the Court of Amsterdam (ruling). In this case, the website Bekendnaakt.net placed about 200 nude photos of “Van de L.” online without her permission. The thumbnails linked to third party websites. The judge ruled that it concerned the […]

Your designer included great photos in your website. They are fun and make your site look great. You are happy, but if the photos aren’t cleared, probably not for long. Did you inquire where he got those photos and whether he obtained permission to publish them on your site? Few design agreements address this question, […]

Is a dog copyright protected?

  • By: Ywein Van den Brande
  • Legal

Is a dog protected by copyright? We receive strange questions … But also strange questions deserve an answer.