Auteursrecht, of in het Engels copyright, beschermt de auteur van een origineel werk tegen onrechtmatig gebruik van zijn werk, waaronder de niet geautoriseerde kopiename en aanpassing van het werk.

Het auteursrecht beschermt typisch de werken van artiesten en kunstenaars zoals schrijvers, schilders en fotografen. Maar het is een misvatting om te denken dat auteursrecht enkel kunst beschermt. Zo wordt een illustratieve foto bij een wetenschappelijk artikel evenzeer beschermd. De auteursrechtelijke bescherming strekt zich ook uit tot gebruiksvoorwerpen, technische en wetenschappelijke werken edm., zolang aan de vereisten van expressie en originaliteit is voldaan.

Ook foto’s zijn op deze wijze auteursrechtelijk beschermd. Fotografische werken worden vermeld in artikel 2 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Parijs op 24 juli 1971) als typevoorbeeld van auteursrechtelijk te beschermen werken.

Enkele nuttige links

België

Europese Commissie
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm

België FOD Economie – Auteursrechten op Internet
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/Bescherming_door_auteursrecht/Auteursrechten_op_Internet/#.V30Nn-iLShc

België FOD Economie – Duur van het auteursrecht
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/Bescherming_door_auteursrecht/duur/#.V30OKuiLShc

KUL – ‘FAQ Auteursrecht’
https://www.law.kuleuven.be/citip/en/Publications/auteursrecht

Nederland

JUSTITIA – Auteursrecht
http://www.justitia.nl/auteursrecht.html

Nederlandse overheid
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01