Portretrecht: Khloe Kardashian gedagvaard

  • By:Gunter Luyckx

Portretrecht: Khloe Kardashian gedagvaard voor het delen van een foto van … Khloe Kardashian

Fotografen eten ook graag, en daarom willen zij worden betaald voor de foto’s die ze maken. Dit geldt ook wanneer ze een foto maken van een publieke figuur als Khloe Kardashian.

Een fotograaf heeft immers auteursrechten op zijn foto. Deze auteursrechten moeten worden gerespecteerd. Ook wanneer men op de foto wordt geportretteerd, dient men deze rechten te respecteren.

Het is dus niet toegestaan om een foto waarop men staat te gebruiken zonder toestemming van de auteur. Dit geldt niet enkel voor Khloe Kardashian met haar 67 miljoen Instagram volgers, maar evenzeer voor Belgen, Nederlanders en de lokale sportlui, politici en TV-sterren.

 

Heeft Khloe Kardashian dan geen rechten op haar portret?

Toch wel, iedere afgebeelde persoon heeft portretrecht.

Belgisch recht

Onder Belgisch recht (WER Art. XI.174) wil dit zeggen dat de fotograaf niet het recht heeft om de foto te gebruiken zonder toestemming van de geportretteerde persoon.

Maar let wel: publieke personen zoals politici, sportlui, acteurs … worden automatisch geacht hun toestemming te hebben gegeven wanneer zij worden geportretteerd in hun publieke functie. Enkel wanneer zij –zonder hun toestemming- bv. in hun privé-omgeving worden geportretteerd zullen zij zich succesvol op het portretrecht kunnen beroepen.

Nederlands recht

Onder Nederlands recht (artikel 21 Auteursrecht voor niet-in opdracht gemaakte portretten) wil dit zeggen dat de geportretteerde persoon zich kan verzetten tegen het gebruik van de foto indien deze daartoe een redelijk belang heeft.

Wat is een redelijk belang? Wel, dat kan bv. liggen in een schending van de privacy (bv. de foto is zonder toestemming genomen in de privé-omgeving) of schending van een commercieel belang (bv. de foto wordt gebruikt op voor reclame-doeleinden).  

In het geval van Khloe Kardashian

Khloe Kardashian werd gefotografeerd wanneer zij –als publiek persoon- arriveerde bij een restaurant in Miami. Dit evenement werd door Khloe Kardashian duidelijk niet als privé beschouwd, vermits ze de foto zelf deelde met haar 67 miljoen volgers.

We kunnen dus besluiten dat Khloe Kardashian zowel onder Belgisch als Nederlands recht geen beroep kan doen op het portretrecht.

Belangrijk om te noteren is dat Khloe Kardashian op basis van het portretrecht hooguit de publicaties van de foto zou kunnen verbieden. Een portretrecht geeft immers niet het recht om de foto zelf te gebruiken. Ook al zou ze in een portretrecht hebben (wat niet het geval is), dan nog pleegt ze door het delen van de foto met haar volgers een auteursrechtelijke inbreuk. Het auteursrecht ligt immers zoals hoger vermeld bij de fotograaf. En die wil ook eten …

Posted in: Infringement