Is een copyrightvermelding verplicht?

  • By:Gunter Luyckx

Je ziet vaak een copyright vermelding staan, maar is dit verplicht? Het antwoord is nee. Copyright is een recht dat automatisch wordt toegekend vanaf het moment dat de sluiter sluit. Je hoeft niets te registreren of je copyright op te eisen. Het behoort bij wet aan jou toe. Een foto zonder copyright vermelding is nog steeds auteursrechtelijk beschermd. Derde partijen moeten zich onthouden van het gebruik ervan.

Voor de juridische experten onder ons: artikel 5.2 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst verbiedt uitdrukkelijk alle formaliteiten: “Het genot en de uitoefening van deze rechten zijn niet onderworpen aan een formaliteit”

Maar ook is een copyright vermelding niet vereist voor auteursrechtelijke bescherming , kan het nog steeds handig zijn. Het wijst mensen erop dat u uw rechten serieus neemt en kan voorkomen dat ze je foto’s zonder toestemming gebruiken. Als je een watermerk plaatst op het werk, kan het het gebruik inperken.

Ten slotte zorgen sommige jurisdicties voor speciale schade als iemand uw copyright vermelding verwijdert.

De juiste kennisgeving bevat 3 delen:

  • Het symbol © of het woord “copyright”
  • Het jaar waarin het werk voor het eerst werd gepubliceerd.
  • De naam van de auteursrechthebbende.

De finale versie ziet er dusdanig uit: ©2017 Permission Machine of Copyright 2017 Permission Machine

Als Permission Machine raden we je aan om meer te doen dan enkel een copyright vermelding te plaatsen. Als je een emailadres bij de vermelding voegt, kunnen potentiële gebruikers je contacteren om toestemming voor het gebruik van de foto te vragen. De ervaring leert dat sommige mensen (helaas niet alle) vragen om toestemming.

Veel succes met je foto’s!

Posted in: Legal, Photography