SocialSafe waarschuwt voor social media

  • By:Gunter Luyckx

Bedrijven maken steeds meer gebruik van sociale media voor hun marketingcommunicatie.
Maar door een slecht besef van hoe het intellectueel eigendomsrecht wordt toegepast op de sociale kanalen, stellen ze zich bloot aan onnodige juridische risico’s.

Volgens de juridisch experten van SocialSafe zijn auteursrechten en handelsmerkinbreuken een van de belangrijkste risico’s.

Bedrijven neigen te vergeten (of verwaarlozen) dat handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde inhoud enkel met de toestemming van de eigenaars gepubliceerd kan en mag worden.

In de sociale media delen mensen regelmatig afbeeldingen en inhoud zonder dat er toestemming wordt gevraagd aan de maker of de eigenaar van het materiaal, in de veronderstelling dat het toch niet uitmaakt.

De wet veranderd echter niet, omdat het op social media staat, wilt dit nog niet zeggen dat er geen juridische risico’s aan verbonden zijn. Houders van het auteursrecht kunnen zich nog steeds beroepen op hun rechten als iemand hun materiaal zonder toestemming gebruikt. Zij zullen dan ook vaak een vergoeding vragen aan bedrijven die dit hebben gedaan.

Het witboek is hier te verkrijgen: http://services.socialsafe.net/legal-risks-white-paper/

Posted in: Social Media