Er zit geen copyright op een tweet, toch?

  • By:Gunter Luyckx
Niet helemaal correct. Hoewel de meeste tweets niet auteursrechtelijk zijn beschermd, is dit ook niet uitgesloten.
 
Het auteursrecht beschermt immers “originele” werken, ongeacht of deze werken kort of lang zijn. Een werk is origineel wanneer de auteur er zijn eigenheid in heeft gelegd. Wanneer hij een creatie heeft gemaakt die niet banaal is, maar die getuigt van zijn persoonlijkheid. Vaak wordt hierbij gedacht aan een roman, een schilderij, een mooie foto. Dit zijn werken waar de auteur veel vrijheid heeft en volop de mogelijkheid heeft om zijn ziel te leggen in zijn creatie.
 
Maar ook korte werken kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Wie herinnert zich de rechtszaak nog in 2005, waarin Madonna werd veroordeeld wegens het overnemen van vier maten voor haar liedje Frozen? Volgens de rechter werden vier maten van het werk inderdaad geplagieerd door de Amerikaanse popzangeres, en dat was voldoende voor een verbod tot het verdere verspreiden van het werk in België.
 
Een opmerkelijke uitspraak die aantoont dat ook korte fragmenten auteursrechtelijk kunnen zijn beschermd. De lakmoesproef is immers de vraag of het fragment origineel is, en niet hoe lang het is. Ook korte werken kunnen auteursrechtelijk worden beschermd, vooropgesteld dat de auteur erin is geslaagd dit korte werk een originele toets te geven.
 
Een tweet bestaat maximaal uit 140 karakters. En dat geeft inderdaad weinig ruimte om een origineel werk te creëren. Bovendien bevatten tweets vaak feitelijkeden. En feiten en cijfers komen op zich ook niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Tweets zullen dus vaak niet auteursrechtelijk zijn beschermd.
 
Maar let toch op. Wanneer de auteur zijn gedachte op originele wijze heeft vorm gegeven, zelfs in minder dan 141 tekens, is de tweet auteursrechtelijk beschermd.
Posted in: Social Media